Kontakt i adres siedziby:

 

LIDER

Zarządzanie Nieruchomościami
Ul. Starowiejska 17/1A

81-356 Gdynia

 

tel./fax (058) 620 39 99

kom. 600 396 643

 

Kontakt mailowy:

 

wr_lider@poczta.onet.pl 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek:

Godziny 8.00 – 18.00

 

Od wtorku do piątku:

Godziny 8.00 – 16.00

 

 

 

 

©mp

LIDER Zarządzanie Nieruchomościami - to firma zajmująca się administrowaniem i kompleksową obsługą nieruchomości.

 

Istniejemy na rynku od 2001 roku, natomiast doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomościami właściciel firmy zdobywał
od 1995 roku, przez czynny udział w powstawaniu struktur wspólnot mieszkaniowych i ich formowaniu.

Obszar naszego działania obejmuje nieruchomości z terenu Gdańska, Sopotu, Gdyni, Rumi i Redy.

Oferujemy właścicielom lokali stały i pełny dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników firmy z zakresu administrowania, księgowości, prawa a także sprawdzonej wiedzy i doświadczenia z zakresu technicznego utrzymania budynków i lokali. Zapewniamy czynny udział w życiu i funkcjonowaniu wspólnoty poprzez dostosowywanie oferowanych usług do wymogów i potrzeb właścicieli, bezpośredni kontakt z mieszkańcami, profesjonalne podejście do świadczonych usług. 

Współpracujemy z wieloma firmami z zakresu utrzymania czystości i ogrodów, usuwania awarii, firmami budowlanymi świadczącymi kompleksowe remonty i modernizacje budynków i wyposażenia technicznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu kredytów termo modernizacyjnych i remontowych z premią dla Wspólnot. We współpracy z Zarządami Wspólnot przygotowujemy wszystkie dokumenty do w/w inwestycji i przedsięwzięć.

POSIADAMY:

  * Przygotowanie teoretyczne - ukończony kurs zarządzania organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Oddz.

     Pomorski oraz Podyplomowe Studium Gospodarowania Nieruchomościami na specjalności Zarządzanie Nieruchomościami

  * Licencję zawodową zarządcy nieruchomości wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Nr 1944 oraz licencję

     zawodową zarządcy wydaną przez Ministra Infrastruktury Nr 16014

  * Przygotowanie techniczne potwierdzone uprawnieniami budowlanymi Nr 5104/Gd/91

  * Doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, obsługi technicznej i księgowej wynikające z praktyki

     w zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi

  * Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami

  * Członkowstwo w Pomorskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomościami.

 
 

PROPONOWANY ZAKRES USŁUG OBEJMUJE :

  1. Nadzór w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nad realizacją umów z firmami świadczącymi usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości.

  2. Kontrola utrzymania porządku i czystości w nieruchomości wspólnej.

  3. Dbałość o bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców poprzez zlecanie w imieniu wspólnoty okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Budowlane”.

  4. Ubezpieczenie budynku za pośrednictwem wybranej firmy.

  5. Prowadzenie określonej prawem budowlanym dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu.

  6. Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami, urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw.

  7. Realizację zadań określonych w rocznym planie gospodarczym w zakresie zleconym przez Zarząd Wspólnoty. Przygotowanie dokumentów związanych z wyborem wykonawcy, nadzór techniczny nad wykonaniem zleconych prac oraz ich rozliczenie na podstawie protokołów odbioru zatwierdzonych przez Zarząd Wspólnoty.

  8.  Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  9.  Prowadzenie ewidencji i kontroli wydatków na koszty utrzymania nieruchomości.

10.  Przygotowanie materiałów źródłowych do stworzenia planu gospodarczego Wspólnoty.

11.  Obsługę rachunku bankowego.

12.  Naliczenia indywidualnych wymiarów opłat.

13.  Rozliczenia indywidualne z wniesionych zaliczek w zależności od decyzji właścicieli w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

14.  Windykacja należności w trybie upominawczym.

15.  Sporządzanie rozliczeń zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.

16.  Bieżącą analizę kosztów Wspólnoty.

17.  Sporządzanie sprawozdań z wpływów i wydatków na nieruchomości.

18.  Przygotowanie zeznań do Urzędu Skarbowego i sprawozdań do GUS.

19.  Wykonywanie innych czynności określonych uchwałami Wspólnoty, podjętymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

20.  Na życzenie mieszkańców, organizowanie w budynku wspólnoty, lub innym miejscu określonym przez Zarząd wspólnoty spotkań związanych    z  prawidłowym funkcjonowaniem wspólnoty.

 

Zapewniamy całodobową obsługę w razie awarii (dyżurnego hydraulika i elektryka) oraz pogotowie lokatorskie.

 

Administrowanie i zarządzanie nieruchomością prowadzone jest w ramach tzw. zarządu zwykłego zgodnie z Ustawą o własności lokali, w zakresie zleconym przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Rozliczenia finansowo-księgowe dokonywane są według zarządzenia Ministra Finansów dotyczącego księgowości Wspólnot Mieszkaniowych oraz Ustawy o własności lokali.

 

Księgowość prowadzona jest w zintegrowanym systemie „Granit” firmy „DomConsult”, która w ramach podpisanej umowy na stałą obsługę informatyczną zapewnia bieżący nadzór nad prawidłowością działania programu i jego aktualizację do obowiązujących przepisów.

 

Posiadamy obsługę prawną na podstawie stałej umowy o świadczenie pomocy prawnej z Kancelarią Radcowską.

Współpracujemy z firmami świadczącymi usługi w zakresie obsługi technicznej nieruchomości, utrzymania czystości części wspólnych, terenu przyległego oraz utrzymania terenów zielonych wokół nieruchomości. Uczestniczymy w określeniu zakresu obsługi, podpisywaniu umów i nadzorowaniu prawidłowej ich realizacji.

 

Niniejsza oferta jest ogólna propozycją usług oferowanych przez naszą firmę. Chcemy dostosować nasza ofertę do indywidualnych potrzeb mieszkańców i wspólnoty, dlatego szczegóły umowy proponujemy uzgodnić na osobistym spotkaniu z Zarządem Wspólnoty.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!